Danh sách 0 trang phục

Danh sách 13 tướng

Olaf
Master Yi
Teemo
Nunu & Willump
Ashe
Tryndamere
Dr. Mundo
Blitzcrank
Malphite
Nasus
Nidalee
Poppy
Garen

Chi Tiết 2 Trang Ngọc