• 1 Hàn Lập
  • 2 Đinh Tâm
  • 3 Trường Giang
  • 4 Nhat Anh
  • 5 Chính Hiên

Loại thẻ

Mệnh giá

Số Serial

Mã thẻ nạp